Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21972
Title: Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne
Other Titles: Polish Journalists’ Attitudes Towards Political Actors: Empirical Studies
Authors: Stępińska, Agnieszka
Jurga-Wosik, Ewa
Adamczewska, Kinga
Narożna, Dominika
Secler, Bartłomiej
Keywords: dziennikarze
journalists
aktorzy polityczni
political actors
postawy
attitudes
poglądy polityczne
political orientations
model watchdoga
watchdog model
Issue Date: 2017
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2017, nr 1, s. 127-141.
Abstract: Celem artykułu jest zestawienie postaw polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych deklarowanych w ankietach (role perception) z faktycznymi działaniami podejmowanymi przez dziennikarzy wobec polityków w przygotowywanych przez nich materiałach informacyjnych (role performance). Wyniki badań ankietowych ujawniają istotne różnice pomiędzy poszczególnymi pokoleniami polskich dziennikarzy. Z rolą watchodoga utożsamia się przede wszystkim pokolenie podejmujące pracę w okresie zmiany ustrojowej, podczas gdy najmłodsze pokolenie – choć uważa tę rolę mediów za ważną – samo nie jest zainteresowane jej pełnieniem. Analiza zawartości mediów potwierdza dużą wagę przywiązywaną przez polskich dziennikarzy do monitorowania działalności prowadzonej przez aktorów politycznych. Badania dostarczają jednocześnie danych potwierdzających wysoki poziom paralelizmu politycznego polskiego systemu medialnego.
The aim of the paper is to compare the findings of selected surveys conducted among Polish journalists with the findings of a newspaper content analysis. The findings of the surveys showed differences between different generations of journalists. Specifically, those who entered the profession right after the political transition in the early 1990s seem more interested in playing the role of watchdog than those who have recently graduated from universities. Although the youngest generation of Polish journalists believes that the media should monitor political actors, they do not seem very interested in playing that role. The findings of the content analysis showed that Polish journalists pay significant attention to monitoring the policy and performance of political actors. The study supports previous observations on the high level of political parallelism of the Polish media system.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21972
DOI: 10.14746/pp.2017.22.1.9
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2017, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agnieszka Stępińska, Ewa Jurga-Wosik, Kinga Adamczewska, Dominika Narożna, Bartłomiej Secler,Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych.pdf419.22 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.