Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/21988
Title: Romano Guardiniego ponowożytny obraz świata
Other Titles: Romano Guardini’s Postmodern View of the World
Authors: Rossa, Piotr
Keywords: Romano Guardini
postmodernity
kultura
człowiek
świat
freedom
Issue Date: 2013
Publisher: Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce
Citation: Piotr Rossa, Romano Guardiniego ponowożytny obraz świata, Biblioteka Teologii Fundamentalnej, 2013, 8, , s. 151-159
Series/Report no.: Biblioteka Teologii Fundamentalnej;8
Abstract: The article presents a postmodern view of the world, as it is seen by Romano Guardini, one of the most important 20th century theologians of Italian and German descent. Gaurdini, who looks at the postmodern reality as a whole, notes a deep de-Christianization of the vision of man, his culture and his world. Nevertheless, Guardini expresses the hope that the postmodern Christian will be more radically guided by faith and trust in God’s action.
Sponsorship: Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/21988
ISSN: 2084-5731
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P. Rossa - Romano Guardiniego ponowożytny obraz świata 2013-t8-s151-159.pdfRossa P., Romano Guardiniego ponowożytny obraz świata, Biblioteka Teologii Fundamentalnej 2013-81.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons