Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22035
Title: Reorganisation process of Library and Information Service in Lewisham Borough of London
Authors: Grabowska, Hanna
Editors: Wojciechowska, Maja
Keywords: biblioteki publiczne
Lewisham Libraries
biblioteka społeczna
restrukturyzacja
reorganizacja
community libraries
restructuring processes
reorganisation process
public libraries
Issue Date: 2016
Publisher: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Citation: Zarządzanie Biblioteką Nr 1 (8), p. 113-121.
Abstract: Sieć bibliotek publicznych w Lewisham w Londynie składa się z 13 filii, do których należą 3 biblioteki publiczne: Lewisham Library, Downham Library, The Library of Deptford Lounge oraz 10 bibliotek społecznych: Catford Library, Blackheath Village community library service, Crofton Park community library, Forest Hill community library, Grove Park community library, Manor House Library, New Cross Community Library, Pepys Community library service, Sydenham community library service and Torridon Road community library. W artykule przedstawiono proces restrukturyzacji, któremu poddana została sieć bibliotek publicznych w Lewisham w Londynie. Reorganizacja bibliotek przyczyniła się istotnie do: zmiany ich funkcjonowania, spłaszczenia struktury organizacyjnej, wyznaczenia elastycznych stanowisk pracy, zwłaszcza tych związanych z obsługą użytkowników oraz utrzymania specjalistycznych etatów. Proces restrukturyzacji wpłynął także korzystnie na wzrost elastyczności samej organizacji, nawiązanie i rozwój współpracy z innymi bibliotekami, urzędami oraz grupami społecznymi.
Lewisham Libraries in London consists of 13 branch libraries, amongst which there are 3 council’s libraries: Lewisham Library, Downham Library, The Library of Deptford Lounge and 10 community libraries: Catford Library, Blackheath Village community library service, Crofton Park community library, Forest Hill community library, Grove Park community library, Manor House Library, New Cross Community Library, Pepys Community library service, Sydenham community library service and Torridon Road community library. This article describes the restructuring processes which Library and Information Service in Lewisham Borough of London has gone through. The reorganisation changed the way in which the Library and Information Service is structured substantially, introducing a flatter organisation and flexible job roles, increasing the front-line service, and maintaining key professional roles. As a result, it allowed for flexibility and growth, to support developments through increased collaboration with other library services, other council departments, and with community groups.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22035
Appears in Collections:Artykuły naukowe (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZB 2016_HG (1).pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.