Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22051
Title: PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986)
Other Titles: The Polish People’s Republic’s view on the EEC’s enlargement to include Spain and Portugal (1962–1986)
Authors: Barabasz, Adam
Keywords: integracja europejska
dyktatura
akcesja
PRL
Wspólnoty Europejskie
władza ludowa
EWG
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Handlu Zagranicznego
prasa polska
European integration
dictatorship
accession
Polish Peoples Republic
European Comminities
the people’s government
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Trade
Polish press
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.317-334.
Abstract: Zasadniczym celem artykułu było zaprezentowanie stanowiska władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec południowego rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię w latach (1962–1986). W artykule przedstawiono m.in., tajną korespondencję pomiędzy polskimi dyplomatami przebywającymi na placówkach w Rzymie, Madrycie, Paryżu a DEP. IV Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL (Europa Zachodnia), w której przybliżono polskie oceny długiego i skomplikowanego procesu adaptacji obu iberyjskich krajów do wymogów wspólnotowych. W artykule zaprezentowano także reakcje prasy polskiej (m.in., „Trybuny Ludu”, „Życia Warszawy”, „Polityki”) na kooperację obu krajów z EWG.
The main goal of this article is to present the attitude of authorities of Polish People’s Republic towards the southern extension of the European Community of Spain and Portugal bet ween 1962 and 1986. In this article, among other things, the classified correspondence between the Polish diplomats who were allocated to posts in Rome, Madrid and Paris, and the fourth department of Polish People’s Republic’s Ministry of Foreign Affairs, has been presented. Those materials showed the Polish estimated assessment of a long and complicated process of adaptability of both Iberian countries to the requirements of the European Community. This article has also presented the responses of the Polish press (i.e. Trybuna Ludu, Życie Warszawy, Polityka) to the cooperation of both countries and EWG.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22051
DOI: 10.14746/rie.2016.10.20
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ADAM BARABASZ PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986).pdf322.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.