Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22083
Title: Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
Other Titles: The future of European Union expeditionary policy under the Common Security and Defence Policy
Authors: Wojnicz, Luiza
Keywords: bezpieczeństwo
WPBiO
WPZiP
polityka ekspedycyjna
security
CSDP
CFSP
policy expeditionary
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.397-412.
Abstract: Import zjawisk stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej w dość bolesny sposób odbija się na państwach członkowskich, powodując chaos na szczeblach decyzyjnych, co w konsekwencji osłabia całą UE. To z kolei wpływa na postrzeganie Unii Europejskiej jako słabej, nieradzącej sobie z problemami. Dlatego Autorka poddała analizie rolę polityki ekspedycyjnej w ramach WPBiO dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE.
Import dangerous phenomena to the European Union causes a main threat to its internal security and in a very painful way affects for the Member States, causing chaos on the decision-making levels, which in turn weakens the whole of the EU. This in turn affects the perception of the European Union as weak, not deal with problems. Therefore, the author analyzed the role of policy expeditionary CSDP to internal and external security EU.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22083
DOI: 10.14746/rie.2016.10.25
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUIZA WOJNICZ Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.pdf271 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.