Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22090
Title: Kooperation statt Konfrontation: Trilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Norwegen und der Russischen Föderation bei der Förderung fossiler Energieträger im Hohen Norden Europas
Other Titles: Trójstronna współpraca pomiędzy Niemcami, Norwegią i Federacją Rosyjską przy wydobyciu płynnych źródeł energii na Dalekiej Północy Europy
Authors: Dornfeldt, Mathias
Korobow, Igor
Keywords: Trilateral Cooperation
Europe High North
the Barents Sea
relations in the field of energy
współpraca trójstronna
Europa Północna
Morze Barentsa
współpraca energetyczna
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016, s.497-507.
Abstract: Co-operation instead of confrontation: This article deals with a possible trilateral collaboration between Germany, Norway and the Russian Federation in respect of exploration and exploitation of fossil fuels in Europe’s High North in the long-term. The envisaged project can be considered as possible best practice for peaceful coexistence a current crisis-shaken Europe.
Autor wychodzi z założenia, że kooperacja międzynarodowa jest lepsza od konfrontacji. Na przykładzie współpracy Federacji Rosyjskiej, RFN i Norwegii pokazuje wspólne przedsięwzięcia w zakresie sektora energetycznego. Koncentrują się one na poszukiwaniu nowych złóż, wydobyciu gazu ziemnego na dalekiej północy i wspólnej eksploatacji nowych złóż.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22090
DOI: 10.14746/rie.2016.10.31
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 10/2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MATHIAS DORNFELDT, IGOR KOROBOW Kooperation statt Konfrontation Trilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland,.pdf310.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.