Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2222
Title: Gorąca historia. O temperaturze sporów w historii najnowszej Niemiec
Authors: Lorenz, Chris
Keywords: Historiografia Niemiec
Trzecia Rzesza
Europeizacja historii Niemiec
Sprawca-ofiara
Issue Date: 2011
Publisher: Instytut Pamięci Narodowej
Citation: Tomasz Błaszczyk, Krzysztof Brzechczyn, Daniel Ciunajcis, Michał Kierzkowski (red.), Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym. Poznań, Instytut Pamięci Narodowej, 2011, s. 239-257.
Series/Report no.: Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XVIII;
Abstract: W pierwszej części artykułu autor zastanowia się nad pytaniem, dlaczego historia najnowsza związana jest z problemem „gorącej” historii – budzącej namiętne polityczne i ideowe spory. Następnie broni tezy, że historia najnowsza Niemiec dodatkowo dręczona jest przez ten „palący problem” z powodu Trzeciej Rzeszy. Po trzecie zaś, autor argumentuje, że wizja dokonania na nowo periodyzacji i „europeizacji” najnowszej historii Niemiec, można postrzegać jako próbę ostatecznego zdystansowania się wobec Trzeciej. Rzeszy. Po czwarte i ostatnie, autor przedstawia wyjaśnienie faktu, dlaczego Trzecia Rzesza po sześćdziesięciu latach nadal jest obecna w historii najnowszej Niemiec.
The article consists of the following parts; in the first phase I will reflect on the question why recent history is actually related to the problem of „hot” history. Then I would like to defend the thesis that the latest history of Germany is additionally tortured by this „burning problem” because of the Third Reich. Thirdly, I will stand in defense of the view that the two present visions of periodization and Europeanization of the recent history of Germany may be perceived as an attempt to finally distance itself from the Third Reich. Fourthly and lastly I would like to present an explanation of the quite significant fact that the Third Reich is still, after sixty years, unimaginably present in the recent history of Germany.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2222
ISBN: 978-83-932188-9-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lorenz.pdf153.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.