Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22336
Title: Is direct democracy in Switzerland dysfunctional?
Other Titles: Czy demokracja bezpośrednia w Szwajcarii jest dysfunkcjonalna?
Authors: Matyja, Mirosław
Keywords: Swiss political system
direct democracy
federalism
democratic instruments
dysfunctionality
Szwajcarski system polityczny
demokracja bezpośrednia
federalizm
instrumenty demokratyczne
dysfunkcjonalność
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4, s. 19-26.
Abstract: An important element shaping the political system of Switzerland was adopting the Federal Constitution in 1848. The current Federal Constitution of the Swiss Confederation was adopted in 1999. The current political system of this country can be referred to as directorial; however, because this specific system manifests itself mainly through the significant role of the cantons, it is also referred to as a ‘parliamentary-cantonal’ system. An important element of the system is the large degree of independence and self-reliance of the cantons and the communes. What determines the shape of the political parties and the socio-political division of Switzerland is the multiculturalism of the country. The fundamental democratic instruments in the country comprise: referenda; popular initiatives and popular assemblies. Dysfunctional qualities hinder the system, and even constitute a barrier for the effectiveness of the process of decision-making.
Uchwalenie Konstytucji Federalnej w 1848 roku było istotne dla kształtowania systemu politycznego Szwajcarii. Aktualna Konstytucja Federalna Konfederacji Szwajcarskiej została uchwalona w 1999 roku. Obecnie system tego kraju można określić mianem parlamentarno-komitetowego (system konwentu). Ze względu jednak na jego specyfikę, objawiającą się w głównie w dużej roli kantonów, określany jest także jako parlamentarno-kantonalny. Istotnym elementem systemu jest duża niezależność i samodzielność kantonów, a także gmin. Elementem determinującym kształt partii politycznych i podział socjopolityczny Szwajcarii jest przede wszystkim jej wielokulturowość. Zasadniczymi instrumentami demokratycznymi w tym państwie są: referendum, inicjatywa ludowa, zgromadzenie ludowe. Dysfunkcjonalne elementy szwajcarskiej demokracji bezpośredniej blokują efektywność procesu decyzyjnego w tym systemie politycznym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22336
DOI: 10.14746/pp.2016.21.4.2
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mirosław Matyja, Is direct democracy in Switzerland dysfunctional.pdf352.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.