Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22337
Title: Serbian elections: The path towards Europe?
Other Titles: Serbskie wybory: droga ku Europie?
Authors: Lubik-Reczek, Natasza
Keywords: Serbian elections
parties
European Union
Kosovo
wybory w Serbii
partie polityczne
Unia Europejska
Kosowo
Issue Date: 2016
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4, s. 27-36.
Abstract: The Republic of Serbia was established on 5 June 2006 as a legal successor to the state of Serbia and Montenegro which dissolved after Montenegro had declared independence on 3 June 2006. Serbia and Montenegro were constituted as a union of two republics on 4 February 2003 and replaced the Federal Republic of Yugoslavia. The latter was created on 27 April 1992 and was composed of the Republic of Serbia and the Republic of Montenegro.This article has as its main goal to answer the following questions: Will Serbian elections ensure the country’s continued path toward Europe and is Serbia ready for EU membership? Serbia’s integration with the European Union strengthened after pro- European Boris Tadić was elected the country’s president in 2004. The largest hurdles to Serbia’s EU accession are, firstly, the issue of Kosovo’s independence, and, secondly, putting those responsible for war crimes in former Yugoslavia on trial before the Hague Tribunal. Serbia’s EU integration process has been quite protracted and the country would like to finish its negotiations by 2019 in order to join the European Union officially in 2020. The European Commission has declared a moratorium on accession of new members during the current term of both the Commission and the European Parliament, which will expire in 2019. In April, Ivica Daczić and Hashim Thaci signed a negotiated agreement under the EU auspices to normalize the relations between the two countries. Kosovo, a former Serbian province mostly populated by Albanians, declared independence in 2008, which Belgrade has never recognised. The agreement does not provide for Serbia’s formal recognition of Kosovo’s sovereignty, but it regulates the situation in northern Kosovo which has a 40,000-strong Serbian minority. Both parties have also agreed not to block each other on their path to EU membership.
Republika Serbii powstała 5 czerwca 2006 r. jako spadkobierczyni państwa pod nazwą Serbia i Czarnogóra, które rozpadło się po ogłoszeniu niepodległości przez Czarnogórę 3 czerwca 2006 r. Serbia i Czarnogóra jako związek dwóch republik została proklamowana 4 lutego 2003 r. Zastąpił on utworzoną 27 kwietnia 1992 r. Federacyjną Republikę Jugosławii, w skład której wchodziły Republika Serbii i Republika Czarnogóry. Kluczowym celem niniejszych rozważań, jest udzielenie odpowiedzi na pytania: czy wybory w Serbii zapewnią kontynuację drogi do Europy oraz czy Serbia jest gotowa na to członkostwo? Integracja tego kraju z Unią Europejską zacieśniła się, kiedy do władzy doszedł po wyborach prezydenckich w 2004 roku proeuropejski prezydent Boris Tadić. Największymi przeszkodami w przystąpieniu Serbii do UE są, po pierwsze, sprawa niepodległości Kosowa, a po drugie, rozliczenie przed Trybunałem w Hadze osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne popełnione w czasie wojny w byłej Jugosławii. Proces integracji Serbii z Unią Europejską trwa już dość długo. Serbowie chcą zakończyć negocjacje w 2019 r., by formalnie dołączyć do Unii Europejskiej w 2020 r. – Komisja Europejska ogłosiła bowiem moratorium na przyjmowanie nowych członków w trakcie obecnej kadencji swojej i Parlamentu Europejskiego, trwających właśnie do 2019 r.W kwietniu premierzy Serbii i Kosowa: Ivica Daczić i Hashim Thaci podpisali porozumienie, wynegocjowane pod auspicjami UE, w sprawie normalizacji stosunków między oboma państwami. Kosowo, dawna serbska prowincja zamieszkana w większości przez Albańczyków, ogłosiło niepodległość w 2008 roku, czego Belgrad nigdy nie uznał. Porozumienie to nie przewiduje formalnego uznania przez Serbię suwerenności Kosowa, reguluje natomiast sytuację w północnej części Kosowa, którą zamieszkuje 40-tysięczna mniejszość serbska. Obie strony zobowiązały się także w tym dokumencie do nieblokowania sobie nawzajem drogi do członkostwa w Unii Europejskiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22337
DOI: 10.14746/pp.2016.21.4.3
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Natasza Lubik-Reczek, Serbian elections The path towards Europe.pdf365.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.