Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22367
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGałganek, Andrzej-
dc.date.accessioned2018-03-23T12:30:43Z-
dc.date.available2018-03-23T12:30:43Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2016, nr 4, s. 37-57.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/22367-
dc.description.abstractArtykuł przedstawia konceptualizacje przyczynowości w nauce o stosunkach międzynarodowych. Autor objaśnia jak różne sposoby rozumienia przyczynowości decydują o odmiennym podejściu do prowadzenia badań i wiedzy. W artykule omówiono sposoby rozumienia przyczynowości inspirowane wybranymi filozofiami nauki: neopozytywizmem, krytycznym realizmem, refleksywizmem i pragmatyzmem. Wybrano filozofie, które wytworzyły kategorie pomocne do objaśnienia dyskusji i problemów istotnych dla nauki o stosunkach międzynarodowych i są obecne w pracach badaczy stosunków międzynarodowych, a także w istotny sposób różnią się między sobą. Świadomość znaczenia problemu przyczynowości i odmiennych sposobów jej rozumienia może stanowić wskazówkę dla polskich badaczy stosunków międzynarodowych.pl
dc.description.abstractThe aim of the article is an introduction to the understanding of causality in the International Relations. Different conceptualizations of causality determine different approaches to research and knowledge. The article discusses four different ways of understanding the causality inspired by certain philosophies of science: neo-positivism, critical realism, reflectivism and pragmatism. Author selected the philosophies of science that created categories to be helpful to explain and discuss issue relevant to the study of international relations and are present in the works of scholars of International Relations. Consciousness of the importance of the problem causality and the different ways of understanding its can serve as an inspiration for polish researchers of international relations.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectprzyczynowośćpl
dc.subjectnauka o stosunkach międzynarodowychpl
dc.subjectneopozytywizmpl
dc.subjectkrytyczny realizmpl
dc.subjectrefleksywizmpl
dc.subjectpragmatyzmpl
dc.subjectcausalitypl
dc.subjectInternational Relationspl
dc.subjectneopositivismpl
dc.subjectcritical realismpl
dc.subjectreflectivismpl
dc.subjectpragmatismpl
dc.titlePrzyczynowość w nauce o stosunkach międzynarodowychpl
dc.title.alternativeCausality in International Relationspl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2016.21.4.4-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2016, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrzej Gałganek, Przyczynowość w nauce o stosunkach międzynarodowych.pdf475.33 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.