Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22482
Title: Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy
Other Titles: The Visegrad Group – new challenges to security and cooperation prospects
Authors: Kużelewska, Elżbieta
Bartnicki, Adam R.
Keywords: Grupa Wyszehradzka
bezpieczeństwo
współpraca
Visegrad Group
V4
security
cooperation
Issue Date: 2017
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Rocznik Integracji Europejskiej, 11/2017, s.103-119.
Abstract: Artykuł poddaje analizie ramy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, problemy jej funkcjonowania w obliczu nowych wyzwań bezpieczeństwa w Europie. Podejmuje próbę nakreślenia perspektyw organizacji w zmieniającym się środowisku geopolitycznym i wskazania obszarów, w których współpraca między państwami V4 układa się dobrze. Omawiane są kwestie wspólnego rynku gazowego i elektrycznego dla Europy Środkowej, różnice potencjałów militarnych oraz pozycji zajmowanej przez V4 w UE.
The article analyzes the framework of cooperation between the Visegrad Group countries and the challenges of new dimension of security in Europe. It tries to describe the prospects for the organization in a changing geopolitical environment and identify areas of successful cooperation between V4 countries. There are also discussed the issues of common market in gas and electricity in Central Europe, differences of military potentials and the position occupied by the V4 in the EU.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22482
DOI: 10.14746/rie.2017.11.8
ISSN: 1899-6256X
Appears in Collections:Rocznik Integracji Europejskiej, 11/2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ELŻBIETA KUŻELEWSKA, ADAM R. BARTNICKI Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy.pdf341.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.