Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22510
Title: Supporting new media in Ukraine through Polish Development Cooperation Program
Other Titles: Wsparcie nowych mediów na Ukrainie w ramach polskiego programu pomocy rozwojowej
Authors: Galus, Aleksandra
Pospieszna, Paulina
Keywords: media assistance
development cooperation
official development aid
ODA
media development
Ukraine
Poland
new media
NGO
wspieranie mediów
media
Ukraina
współpraca rozwojowa
pomoc rozwojowa
media
journalism
democracy assistance
Issue Date: 2017
Publisher: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, vol. 2, 2017, pp. 169-199
Abstract: After the relatively successful system transformation, some young democratic countries from Central and Eastern Europe which used to receive democratic aid in the 1980s and 90s have engaged as new donors in assisting pro-democratic changes in other post-communist countries. The donor-recipient relations between two post-communist countries can be observed on the example of the development of cooperation between Poland and Ukraine. This paper deals with Polish assistance to new media in Ukraine in from 2007-2017 as a part of supporting democracy in Ukraine under the Polish Cooperation Development Program. Firstly, this work examines whether the Polish government’s support of Ukrainian media as part of cooperation development will be sustained regardless of changes in the Polish government. Secondly, the paper explores whether Polish NGOs tailor their projects, financed by the Polish MFA, to the recipients’ respective needs and the current situation in Ukraine. By examining Polish media assistance, the authors aim to explain the efforts of the new donor in developing media in a partner country, emphasizing the relation between the involvement of external actors and the presence of independent media which play an important role in democratization processes.
W efekcie stosunkowo udanej transformacji systemowej niektóre młode, demokratyczne kraje, które jeszcze w latach 80-tych i 90-tych otrzymywały pomoc demokratyzacyjną, zaangażowały się w charakterze nowych donatorów we wspieranie pro-demokratycznych przemian w mniej rozwiniętych państwach. Relacje pomiędzy post-komunistycznymi donatorami a odbiorcami pomocy można obserwować na przykładzie współpracy rozwojowej Polski i Ukrainy. Artykuł koncentruje się na kwestii polskiego wsparcia rozwojowego, udzielanego Ukrainie w latach 2007–2017 w ramach Polskiej Pomocy. Niniejsza praca ma za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania o to czy polskie, rządowe wsparcie dla ukraińskich mediów jest kontynuowane pomimo zmiany partii rządzącej oraz czy polskie organizacje pozarządowe, które realizują pomoc rozwojową w oparciu o nansowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, dopasowują swoje projekty do aktualnych potrzeb bene cjentów wsparcia i aktualnej sytuacji na Ukrainie. Autorki stawiają sobie jako cel zwrócenie uwagi na związki pomiędzy zaangażowaniem państw zewnętrznych i istnieniem niezależnych mediów a procesami demokratyzacji i wysiłkami, jakie podejmowane są przez tzw. nowych donatorów w państwach partnerskich.
Sponsorship: The paper is a part of the research project under the funding scheme of NCN Sonata (UMO-2013/09/D/HS5/04381).
URI: http://hdl.handle.net/10593/22510
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Galus Pospieszna 2017 Supporting New Media in Ukraine through Polish Development Cooperation Program.pdfOpublikowana wersja artykułu418.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons