Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/22655
Title: Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty logistyczne
Other Titles: National Security of the Republic of Poland – the logistics
Authors: Skarżyński, Mirosław
Keywords: bezpieczeństwo narodowe
logistyka
national security
logistics
Issue Date: 2015
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 147-158.
Abstract: W artykule przedstawiono różnorodność uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i wykazano potrzebę badania jego aspektów logistycznych. Zaprezentowano poglądy amerykańskie na rolę logistyki w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono i dokonano oceny treści podstawowych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pod względem zawartości problematyki logistyki. Na końcu artykułu zawarto wnioski i postulaty.
The article presents the diversity of national security conditions and demonstrates the need for the study of its logistical aspects. There are presented American views on the role of logistics in ensuring national security. The paper presents and assesses the basic content of the documents relating to the national security of the Republic of Poland for content logistics issues. The end of the article contains conclusions and postulates.
URI: http://hdl.handle.net/10593/22655
DOI: 10.14746/pp.2015.20.1.10
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mirosław Skarżyński, Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty logistyczne.pdf82.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.