Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23130
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKraśnicka, Izabela-
dc.contributor.authorPerkowska, Magdalena-
dc.contributor.authorWrońska, Iwona-
dc.date.accessioned2018-05-11T07:24:14Z-
dc.date.available2018-05-11T07:24:14Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationPrzegląd Politologiczny, 2014, nr 3, s. 59-75.pl
dc.identifier.issn1426-8876-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/23130-
dc.description.abstractThe paper presents the phases of introducing free movement of persons, common rules within civil aviation between the EU and Switzerland, and the Schengen Agreement. Analysing this based on the currently applicable Swiss and EU legislation, the authors present the regulations in this area. As those regulations influence migration, the paper also presents statistical data on the permanent and non-permanent foreign population in Switzerland and contains a thorough analysis of that data – as part of the paper’s empirical research. The further empirical part is an empirical analysis of data on the penalties for: 1) unlawful entry, exit, and period of stay and working without a permit, 2) encouraging unlawful entry, exit or an unlawful period of stay, 3) employment of foreign nationals without a permit, and 4) fraudulent conduct towards the authorities penalised under the Federal Act on Foreign Nationals. These crimes mostly concern illegal border crossing, encouraging and helping illegal border crossing and other illegal actions aimed at aiding the activities of illegal migrants. The crimes are strictly linked to the issue of the free movement of persons, the common rules of the EU and Switzerland within the field of civil aviation and the Schengen Agreement between Switzerland and the EU. For this reason, the paper presents statistical data on the criminality of foreigners, related to the problem of migration.pl
dc.description.abstractW artykule przedstawiono etapy wprowadzenia swobodnego przepływu osób, wspólnych zasad lotnictwa cywilnego oraz układu Schengen pomiędzy UE a Szwajcarią. Posługując się metodą analityczną autorki przedstawiły podstawowe regulacje we wskazanym zakresie. Wymienione przepisy mają niewątpliwie wpływ na migrację pomiędzy UE a Szwajcarią. Dlatego te¿ dokonano analizy danych statystycznych dotyczących dynamiki migracji stałych i tymczasowych – jak element badań empirycznych. Kolejna część poświęcona została analizie przestępczości związanej z migracjami tj. 1) nielegalne przekroczenie granicy, nielegalny pobyt, nielegalne zatrudnienie; 2) podżeganie do nielegalnego przekroczenia granicy, nielegalnego pobytu; 3) zatrudnienie cudzoziemców bez zezwolenia; 4) sprzeczne z prawem postępowanie wobec osób pełniących funkcję publiczną wskazane w ustawie o cudzoziemcach. Wskazane czyny zabronione są ściśle powiązane ze zjawiskiem swobodnego przepływu osób, regulacjami Schengen oraz zasadami lotnictwa cywilnego pomiędzy UE i Szwajcarią. Mają również wpływ na dynamikę przestępczości cudzoziemców w Szwajcarii, co również poddano analizie.pl
dc.language.isoengpl
dc.publisherWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAMpl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectfree movement of personspl
dc.subjectmigrationpl
dc.subjectsecuritypl
dc.subjectcriminalitypl
dc.subjectswobodny przepływ osóbpl
dc.subjectmigracjapl
dc.subjectbezpieczeństwopl
dc.subjectprzestępczośćpl
dc.titleFree movement of persons between Switzerland and the European Union and state securitypl
dc.title.alternativeSwobodny przepływ osób pomiędzy Szwajcarią i Unią Europejską a bezpieczeństwo państwowepl
dc.typeArtykułpl
dc.identifier.doi10.14746/pp.2014.19.3.5-
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Izabela Kraśnicka, Magdalena Perkowska, Iwona Wrońska, Free movement of persons between Switzerland and the European Union and state security.pdf109.72 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.