Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23386
Title: Ochrona zabytków techniki - wybrane regulacje prawa polskiego i międzynarodowego / Protection of Industrial Monuments - Selected Polish and International Law
Authors: Kowalska, Samanta
Editors: Kałuża, Tomasz
Wosiewicz, Bogdan
Keywords: zabytki industrialne
zabytki hydrotechniki
dziedzictwo kulturowe
prawna ochrona dziedzictwa kulturowego
prawo polskie
prawo europejskie
prawo międzynarodowe
Issue Date: 2017
Publisher: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Citation: S. Kowalska, Ochrona zabytków techniki - wybrane regulacje prawa polskiego i międzynarodowego / Protection of Industrial Monuments - Selected Polish and International Law, [w:] T. Kałuża, B.J. Wosiewicz (red.), Wybrane zagadnienia dokumentowania i ochrony zabytków hydrotechniki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2017, s. 13-37
Abstract: Zabytki techniki stanowią źródło wiedzy inżynieryjnej oraz świadectwo przeobrażeń w życiu społecznym i gospodarczym. W przeszłości zabytkowe obiekty industrialne nierzadko trafiały do lamusa. Należy jednak podkreślić, iż jako istotny element dziedzictwa kulturowego powinny podlegać rzeczywistym działaniom z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami. W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane regulacje prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego na rzecz skutecznej oraz efektywnej ochrony zabytków industrialnych z uwzględnieniem obiektów hydrotechniki. Zabytki hydrotechniki wskazują na znaczenie wody w życiu człowieka i przyrodzie. Historyczne kanały wodne wraz z urządzeniami hydrotechnicznymi są integralną częścią krajobrazu kulturowego. Dokumentują rozwój technologiczny oraz wskazują na wzajemne powiązania człowieka z środowiskiem przyrodniczym. Aspekt ten uwypukla potrzebę podejmowania kompleksowych i skorelowanych działań ochronnych na rzecz zabytków techniki uwzględniając nie tylko substancję materialną zabytku, ale i warstwę niematerialną wtopioną w tkankę społeczną oraz środowisko życia człowieka.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23386
ISSN: 978-83-7986-162-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Kowalska- Ochrona zabytków techniki.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.