Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2376
Title: Obraz Polski i Polaków w profesjonalnej fotografii żydowskiej
Other Titles: Representations of Poland and the Poles in Professional Jewish Photography
Authors: Auron-Gorska, Joanna
Advisor: Święczkowska, Halina. Promotor
Keywords: Polska
Poland
Polacy
Poles
Fotografia żydowska
Jewish Photography
Issue Date: 29-Mar-2012
Abstract: Celem rozprawy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy współczesna Polska jest miejscem, gdzie rozmowa między Żydami a Polakami może przerodzić się w głęboki dialog, i czy, w kontekście najnowszej historii, Polacy są postrzegani przez Żydów spoza Polski jako partnerzy godni rozmowy. Wykorzystano zdjęcia wykonane przez czterech cieszących się poważaniem współczesnych, profesjonalnych żydowskich dokumentalistów z USA, Francji i Izraela. Z odczytania fotografii wynika, że przeważa wizerunek Polski jako krainy opustoszałej po katastrofie Zagłady, zachodzi mitologizacja obrazu Polaka oraz auto-portretu fotografa/komentatora, i działają konstrukcje generujące wizerunek Polaków jako architektów zapomnienia kultury Polskich Żydów oraz jako współwinnych Zagłady Żydów. Polska bywa traktowana jako przedmiot nostalgii. Dominujący obraz jest „rozszczelniany” przez wizerunki ukazujące urealniony obraz Polski i Polaków oraz nacechowane pozytywnie teksty spoza sfery wizualnej. Większość obrazów konstruuje obraz Polski poprzez odniesienia do materialnego i historycznego dziedzictwa nazistowskich Niemiec na polskiej ziemi, i buduje portrety Polaków jako wspólników nazistowskich Niemców. Fotograficzne interpretacje pokazują, że Polska jest pozbawiona pozytywnego znaczenia w dialogu między Żydami a nie-Żydami, oraz, że dla dokonania pozytywnych przemian konieczne jest przeprowadzenie przez Polaków krytycznego rozrachunku z rolą Polaków w Shoah.
The dissertation employs the oeuvre of four professional, contemporary Jewish photographers from France, the USA and Israel to answer the question of whether contemporary Poland is a place where the conversation between Jews and Poles can develop into deep dialogue, and whether, in the context of Polish and Jewish history, non-Polish Jews can perceive contemporary Poles as worthy dialogic partners. The images reveal that Poland is represented as a land emptied by the Shoah. They show the mythologisation of the image of “the Pole” and point to the construct which generates images of Poles as implicit in the forgetting of the culture of Polish Jews. There exist, also, representations of Poland as an object of nostalgia. The dominant image is weakened with images that show an actualised image of Poland. Most images construct representations of Poland from elements which pertain to material and cultural legacy of German Nazism on Polish soil, and build portrayals of contemporary Poles as once-aides of Nazi Germans. The above constitutes evidence for the dismal state of Polish-Jewish relations today. Poland’s hardly important in Jewish-Gentile dialogue today. To make possible positive changes, it is imperative that Poles conduct a critical reckoning with their ancestors’ roles in the Shoah.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Kulturoznawstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/2376
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Auron_Gorska_rozprawa_doktorska.pdf
  Restricted Access
7.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.