Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2388
Title: Podmiot, system, nowoczesność
Authors: Nowak, Andrzej W.
Keywords: Podmiot
Nowoczesność
System
Ontologia społeczna
Habermas
Luhmann
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM
Series/Report no.: Pisma Filozoficzne;CXX
Abstract: Tytułowa trójka pojęć: podmiot, system, nowoczesność, wyznacza pole analiz prowadzonych w tej książce. Jest to filozoficzno-socjologiczna analiza ulubionych dystynkcji współczesnej socjologii: podmiotowość versus system, działanie kontra struktura, człowiek a system. Wybór pola badawczego wynika z założenia, wedle którego w socjologii najpełniej realizowała się samowiedza nowoczesności. To ona właśnie jest główną bohaterką książki, mimo że explicite bardziej obecna jest problematyka podmiotowości i ujęć systemowych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/2388
ISBN: 978-83-7092-114-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
podmiot_system_nowoczesnosc.pdf2 MBAdobe PDFView/Open
okladka_podmiot_system_nowoczesnosc.pdfOkładka książki3.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.