Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23930
Title: „Might we become God?” Some methodological remarks on ‘theosis’
Other Titles: „Czy możemy stać się Bogiem?” Kilka uwag metodologicznych na temat 'theosis'
Authors: Nawracała, Tomasz
Keywords: przebóstwienie
Chrystus
Trójca Święta
człowiek
łaska
theosis
Issue Date: 2012
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw
Citation: Poznańskie Studia Teologiczne, t. 26, 2012, s. 165-176.
Abstract: Chrześcijańska wizja człowieka ukazuje go jako nieustannego wędrowca do Boga. To bycie z Bogiem ukazuje się człowiekowi jako przedmiot najgłębszych nadziei i pragnień, które stopniowo realizują się aż do pełni w życiu wiecznym. Eschatologiczne wejście człowieka we wspólnotę z Osobami Trójcy Świętej określa się tradycyjnie słowem przebóstwienie. Co jednak oznacza? Jaką rzeczywistość określa dosłownie, a nie przenośnie? Niniejszy artykuł wskazuje na kilka istotnych elementów koniecznych do rozpatrywania 'theosis' człowieka. Nie chodzi tylko o wskazanie możliwości przebóstwienia jako takiego, tylko o pewną metodologię mówienia o nim. Kluczowe jest bowiem pytanie, jak daleko 'theosis' niweluje dystans między człowiekiem a Bogiem.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23930
DOI: http://dx.doi.org/10.14746/pst.2012.26.9
ISBN: 978-83-63266-53-0
ISSN: 0209-3472
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PST_26.pdf326.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons