Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23933
Title: Ewangelizacja znakiem królestwa Bożego
Other Titles: Evangelization as a Sign of the Kingdom of God
Authors: Nawracała, Tomasz
Keywords: królestwo Boże
ewangelizacja
Benedykt XVI
Kościół
Issue Date: 2014
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny
Citation: Kiejkowski, P., red., "Evangelii gaudium", Seria: Teologia Dogmatyczna, t. 9, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2014 s. 77-90.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23933
ISBN: 978-83-63266-71-4
ISSN: 1898-2972
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TD_9.pdf182.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons