Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23934
Title: „Uczyć się ubóstwa, dotykając ciała Chrystusa ubogiego”. Ubóstwo w kontekście życia kapłańskiego
Other Titles: „Learning poverty by touching the body of the poor Christ”. Poverty in the context of priestly life
Authors: Nawracała, Tomasz
Keywords: kapłaństwo
formacja
Franciszek
ubóstwo
Issue Date: 2015
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny
Citation: Kiejkowski, P., red., Kościół ubogi dla ubogich według papieża Franciszka, Seria: Teologia Dogmatyczna t. 10, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2015 s. 105-120.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23934
ISBN: 978-83-65251-15-2
ISSN: 1898-2972
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TD_10.pdf221.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons