Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23950
Title: „Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12, 13). Chrzest i bierzmowanie jako sakramenty daru Ducha Świętego
Authors: Nawracała, Tomasz
Keywords: chrzest
Kościół
bierzmowanie
dar Ducha Świętego
Paweł VI
Issue Date: 2016
Publisher: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae
Citation: Ceglarek, R., Borda, M., red. nauk., Rozbudzić pamięć chrztu. Chrzest w historii, teologii i katechezie, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, 2016, s. 97-118.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23950
ISBN: 978-83-65209-26-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
chrzest.pdf348.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons