Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23957
Title: Żywe kamienie w Chrystusowej budowli. Eklezjalne implikacje sakramentu chrztu
Other Titles: Living stones in Christ’s edifice. Ecclesial implications of the sacrament of baptism
Authors: Nawracała, Tomasz
Keywords: chrzest
Kościół
ekumenizm
świętość
Issue Date: 2016
Publisher: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny
Citation: Kochaniewicz, B., red., Chrzest Polski 966-2016: ujęcie interdyscyplinarne, Seria: Colloquia Disputationes 36, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2016 s. 49-64.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23957
ISBN: 978-83-65251-33-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CD_36.pdf278.04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons