Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/23965
Title: Programy miejskie. Polityczny wymiar kształtowania przestrzeni zurbanizowanej w świetle doświadczeń niemieckich
Authors: Radzimski, Adam
Issue Date: 2017
Publisher: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Citation: Radzimski A., Programy miejskie. Polityczny wymiar kształtowania przestrzeni zurbanizowanej w świetle doświadczeń niemieckich, Poznań 2017, ss.154.
URI: http://hdl.handle.net/10593/23965
ISBN: 978-83-7986-172-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNGiG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Programy miejskie_opt.pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.