Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24043
Title: Wyrok Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości Narodu Argentyńskiego z 29 grudnia 2015 r. w sprawie C. C. 1442, L. XLVIII – Komisja Regulacyjna Kwalifikowanej Nazwy Pochodzenia „La Rioja” i inni przeciwko Narodowemu Instytutowi Uprawy Winorośli
Authors: Pastorino, Leonardo Fabio
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Przegląd Prawa Rolnego 2 (21) 2017, s. 221-230
URI: http://hdl.handle.net/10593/24043
DOI: 10.14746/ppr.2017.21.2.19
ISSN: 1897-7626
Appears in Collections:Przegląd Prawa Rolnego, 2017 Nr 2 (21)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PPR_2_[21]_2017_przeg_orzecz_L_F_Pastorino.pdf270.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.