Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24081
Title: Nowożytna reduta z okolic Świecka
Other Titles: Modern Times redoubt from Świecko region
Authors: Podruczny, Grzegorz
Keywords: reduta, fortyfikacje polowe, wojny napoleońskie, wojna siedmioletnia, wojna trzydziestoletnia
redoubt, field fortifications, Napoleonic Wars, Seven Years’ War, Thirty Years’ War
Issue Date: 2015
Publisher: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
Citation: Archeologia Środkowego Nadodrza, XII, 2015, 325-330
Abstract: W 2013 roku odnaleziono w okolicach przejścia granicznego w Świecku relikt fortyfikacji polowych – czworoboczną redutę. Powstanie tego obiektu związane jest z jednym z konfliktów zbrojnych okresu nowożytnego – wojną trzydziestoletnią, II i III wojną północną, wojną siedmioletnią bądź też z okresem wojen napoleońskich.
In 2013 in the area of border crossing in Świecko a relict of field fortifications – quadrilateral redoubt was discovered. Its erection is probably connected with one of the modern period conflicts – Thirty Years’ War, II nd and IIIrd North War, Seven Years’ War or the period of Napoleonic Wars.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24081
ISSN: 1898-56-53
Appears in Collections:Artykuły naukowe (CP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
reduta świecko.pdf377.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons