Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24081
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPodruczny, Grzegorz-
dc.date.accessioned2018-10-30T10:30:07Z-
dc.date.available2018-10-30T10:30:07Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationArcheologia Środkowego Nadodrza, XII, 2015, 325-330pl
dc.identifier.issn1898-56-53-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24081-
dc.description.abstractW 2013 roku odnaleziono w okolicach przejścia granicznego w Świecku relikt fortyfikacji polowych – czworoboczną redutę. Powstanie tego obiektu związane jest z jednym z konfliktów zbrojnych okresu nowożytnego – wojną trzydziestoletnią, II i III wojną północną, wojną siedmioletnią bądź też z okresem wojen napoleońskich.pl
dc.description.abstractIn 2013 in the area of border crossing in Świecko a relict of field fortifications – quadrilateral redoubt was discovered. Its erection is probably connected with one of the modern period conflicts – Thirty Years’ War, II nd and IIIrd North War, Seven Years’ War or the period of Napoleonic Wars.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherMuzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrzapl
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.rightsAn error occurred on the license name.*
dc.rightsAn error occurred on the license name.*
dc.rights.uriAn error occurred getting the license - uri.*
dc.rights.uriAn error occurred getting the license - uri.*
dc.subjectreduta, fortyfikacje polowe, wojny napoleońskie, wojna siedmioletnia, wojna trzydziestoletniapl
dc.subjectredoubt, field fortifications, Napoleonic Wars, Seven Years’ War, Thirty Years’ Warpl
dc.titleNowożytna reduta z okolic Świeckapl
dc.title.alternativeModern Times redoubt from Świecko regionpl
dc.typeArtykułpl
Appears in Collections:Artykuły naukowe (CP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
reduta świecko.pdf377.43 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons