Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24255
Title: Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku
Other Titles: The role of Germany in the decision-making processes of the European Union in the 21st century
Authors: Koszel, Bogdan
Keywords: Niemcy
Germany
Unia Europejska
European Union
proces decyzyjny
decision-making processes
XXI wiek
21 st.Century
Issue Date: 2018
Citation: Koszel B., Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku, Poznań 2018.
Abstract: Autor dokonał analizy wpływu Niemiec na procesy decyzyjne w Unii Europejskiej w XXI wieku w najważniejszych instytucjach unijnych: Radzie Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Podkreślił, że w przygotowaniu i wypracowaniu niemieckich propozycji najważniejsze znaczenie ma Urząd Kanclerski, Bundestag, ministerstwa, kraje federacji, ośrodki naukowo-badawcze i organizacje pozarządowe. Skuteczność niemieckich działań jest zróżnicowana. W wielu obszarach odnotowały sukcesy, ale też i poniosły porażki (np. Konstytucja dla Europy, kryzys uchodźczy).
The author has analyzed the impact of Germany on the decision-making processes in the European Union in the 21st century in the most important EU institutions: the European Council, the Council of the European Union, the European Commission and the European Parliament. He stressed that the Chancellor's Office, the Bundestag, ministries, federation countries, research centers and non-governmental organizations are of the most importance in the preparation and elaboration of German proposals. The effectiveness of German activities is diverse. In many areas they have achieved successes, but they also failed (e.g. Constitution for Europe, refugee crisis).
Sponsorship: Monograph written within an NCN research grant "The role of Germany in the European Union's decision-making processes in the 21st century." UMO 2014/15/B/ HS5/ 00723. Grant badawczy Narodowego Centrum Nauki „Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku” UMO-2014/15/B/HS5/00723. Publikację sfinansowano ze środków Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Publikację sfinansowano ze środków Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24255
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowa _rola _Niemiec.pdf2.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.