Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24285
Title: Działalność dobroczynna i filantropijna na ziemiach polskich w czasie niewoli narodowej
Authors: Brenk, Mikołaj
Keywords: opieka społeczna
filantropia
działalność dobroczynna
organizacje charytatywne
Issue Date: 2017
Publisher: Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Citation: Pomoc - wsparcie - ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia. (red.) A. Knocińska, P. Frąckowiak, Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań - Gniezno 2017, s.526-537.
Abstract: W okresie zaborów działalność dobroczynna i filantropijna na ziemiach polskich uległa dość znaczącym przeobrażeniom w zakresie celu oraz możliwości jej wy­konywania w stosunku do lat minionych. Aktywność ta stała się przejawem pa­triotyzmu i jako taka była również odbierana przez zaborców. Jak zwraca uwagę Ewa Leś, „towarzystwa społeczne i gospodarcze stanowiły instrumenty oporu politycznego oraz ekonomicznego i społecznego rozwoju, tworząc struktury paralelne do instytucji publicznych państw zaborczych, nierzadko w konspiracji. Dążenia niepodległościowe splatały się w działaniach organizacji społecznych z celem filantropijnym.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24285
ISBN: 978-83-7986-171-2
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolaj.Brenk_Działalność dobroczynna i filantropijna na ziemiach polskich w czasie niewoli narodowej.pdf702.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.