Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24326
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKościńska-Jawień, Hanna-
dc.contributor.authorMól, Katarzyna-
dc.date.accessioned2019-02-14T11:50:28Z-
dc.date.available2019-02-14T11:50:28Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationJazdon K., red. nauk., Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s.249-259.pl
dc.identifier.isbn9788360961162-
dc.identifier.issn0860-1933-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24326-
dc.description.abstractW warunkach dynamicznych przemian społeczno-kulturowych i postępującej cyfryzacji zmieniają się rola i postrzeganie bibliotek naukowych. Biblioteki coraz częściej szukają nowych form kontaktu z czytelnikiem, wprowadzając rozwiązania spoza tradycyjnego bibliotekarstwa. Zmienia się także zakres usług i rola bibliotekarza jako administratora informacji. Kluczowym elementem stają się właściwie prowadzona komunikacja i kształtowanie nowych kompetencji czytelniczych. Współczesne biblioteki mają do czynienia z klientem nowej generacji, przyzwyczajonym do posługiwania się nowymi technologiami. Spośród wielu nowych narzędzi, które wkroczyły w biblioteczną codzienność, pojawiła się również gra, stosująca metody grywalizacji. Biblioteki naukowe i uniwersyteckie w Polsce adaptują metody gier do swojej pracy, wykorzystując elementy edukacyjne, informacyjne i komunikacyjne. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego podjęła próbę organizacji gry w środowisku akademickim. Projekt Wkręceni w Bibliotekę to gra adresowana do studentów, której celem jest promocja i popularyzacja biblioteki przez rywalizację i aktywne spędzanie czasu.pl
dc.description.abstractIn the conditions of dynamic socio-cultural changes and progressive digitization, the role and perception of scientific libraries is under constant change. Libraries are increasingly looking for new forms of contact with the reader, introducing solutions from outside traditional librarianship. The range of services and the role of the librarian as an information administrator are also changing. The proper communication and shaping of new reading competences becomes the key element. Modern libraries are dealing with a new generation of customers, accustomed to using new technologies. Among the many new tools that have entered the library everyday life: a game has also appeared, using methods of gamification. The scientific and university libraries in Poland adapt the methods of games to their work, using elements of education, information and communication. The Main Library of the Pedagogical University has made an attempt to organize the game in the academic environment. Project under the title Wkręceni w Bibliotekę is a game addressed to students whose aim is to promote and popularize the Library through competition and active spending of time.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl
dc.relation.ispartofseriesPrace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej;33-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectbiblioteka naukowapl
dc.subjectscientific librarypl
dc.subjectgra bibliotecznapl
dc.subjectlibrary gamepl
dc.subjectgrywalizacjapl
dc.subjectgamificationpl
dc.subjectgeneracja Googlepl
dc.subjectGoogle generationpl
dc.subjectkompetencje czytelniczepl
dc.subjectcompetence of readerspl
dc.subjectaktywizacja czytelnikówpl
dc.subjectactivation of readerspl
dc.titleGra biblioteczna w pracy bibliotekarza jako narzędzie kształcenia kompetencji i forma aktywizacji użytkowników bibliotekipl
dc.title.alternativeA library game at the work of a librarian, as a tool of developing competence and a form of activation for library userspl
dc.typeRozdział z książkipl
Appears in Collections:Książki/rozdziały (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons