Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24347
Title: Działalność badawcza bibliotekarzy w świetle publikacji w czasopismach naukowych
Other Titles: Research activity of librarians on the basis of publications in scientific journals
Authors: Dziak, Joanna
Keywords: badania naukowe
scientific research
bibliotekoznawstwo
librarianship
scientific library
biblioteka naukowa
czasopismo naukowe
scientific journal
współpraca naukowa
scientific cooperation
Issue Date: 2018
Publisher: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Citation: Jazdon K., red. nauk., Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s.45-54.
Series/Report no.: Prace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej;33
Abstract: Jednym z zadań biblioteki naukowej jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie dziedzin nauki obsługiwanych przez bibliotekę. Zadanie to powinno być realizowane przez bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych, pracowników ze stopniem naukowym oraz aspirujących do awansu zawodowego. Na podstawie publikacji w czasopismach naukowych z zakresu bibliologii i informacji naukowej przeanalizowałam tematykę badań prowadzonych w polskich bibliotekach i podjęłam próbę określenia wkładu poszczególnych instytucji w rozwój polskiego bibliotekoznawstwa i nauk pokrewnych. Zwróciłam także uwagę na zagadnienie współpracy w działalności badawczej bibliotekarzy.
One of the tasks of the scientific library is to conduct scientific and research activities in the field of librarianship and related fields, as well as in the field of science supported by the library. This task should be carried out by diploma librarians and documentalists, employees with a degree and aspiring to career advancement. I have analyzed the subject of research conducted in Polish libraries on the basis of publications in scientific journals in the field of bibliology and scientific information. I have determined the contribution of institutions to the development of Polish librarianship and related sciences. I also have drawn attention to the issue of cooperation in the research activities of librarians.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24347
ISBN: 9788360961162
ISSN: 0860-1933
Appears in Collections:Książki/rozdziały (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05.pdf656.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons