Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24348
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPiotrowska, Ewa-
dc.date.accessioned2019-02-15T13:36:33Z-
dc.date.available2019-02-15T13:36:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationJazdon K., red. nauk., Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s. 85-95.pl
dc.identifier.isbn9788360961162-
dc.identifier.issn0860-1933-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/24348-
dc.description.abstractW artykule przedstawiono realizację zadań naukowych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (UP). Zaprezentowano zakres czynności na stanowisku sekretarza naukowego Biblioteki Głównej UP oraz obowiązujące na uczelni zasady powoływania osób na stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych. Poddano analizie różne formy działalności naukowej: organizowane w bibliotece konferencje, seminaria, warsztaty dla bibliotekarzy, czasopismo elektroniczne i monografie wydawane przez bibliotekę, publikacje naukowe bibliotekarzy, udział w projektach, współpraca z bibliotekami zagranicznymi.pl
dc.description.abstractThe article presents the implementation of scientific tasks in the library and information system of the Pedagogical University of Kraków (PU). The scope of activities as the scientific secretary of the Main Library of the PU and the rules for appointing people to the positions of certified librarians at the university were presented. Different forms of scientific activity were analyzed: conferences organized in the library, seminars, workshops for librarians, an electronic journal and monographs published by the library, scientific publications of librarians, participation in projects, cooperation with foreign libraries.pl
dc.language.isopolpl
dc.publisherBiblioteka Uniwersytecka w Poznaniupl
dc.relation.ispartofseriesPrace Naukowe Biblioteki Uniwersyteckiej;33-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesspl
dc.subjectbiblioteka akademickapl
dc.subjectacademic librarypl
dc.subjectbiblioteka naukowapl
dc.subjectscientific librarypl
dc.subjectscientific activity of librariespl
dc.subjectdziałalność naukowa bibliotekpl
dc.subjectlibrarians of the scientific librarypl
dc.subjectbibliotekarze biblioteki naukowejpl
dc.titleDziałalność naukowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowiepl
dc.title.alternativeScientific activity of the Main Library of the Pedagogical University of Krakówpl
dc.typeRozdział z książkipl
Appears in Collections:Książki/rozdziały (Bib)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
08.pdf637.75 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons