Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24446
Title: Społeczne konsekwencje problemu alkoholowego w Polsce
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: alkohol
społeczne konsekwencje picia alkoholu
problem alkoholowy
profilaktyka
Issue Date: 2018
Citation: Pedagogika Społeczna, 2018, nr 2, s. 241-258
Abstract: Obserwowany współcześnie w Polsce problem alkoholowy od wielu dekad ma ugruntowaną pozycję w katalogu problemów kwalifikowanych jako problemy społeczne. Zaprezentowane w niniejszym artykule wieloaspektowe konsekwencje tego problemu, tu dostrzegane zwłaszcza w wymiarze społecznym, potwierdzają tę tezę. Część z tych skutków pociąga za sobą bezpośrednie koszty, wydatki i straty mierzalne za pomocą uchwytnych wskaźników, część natomiast, ze względu na swój niematerialny charakter, wymyka się możliwości wymiernego oszacowania ich wielkości. Ich analiza dostarcza podstaw do niepokoju społecznego oraz obliguje do podjęcia działań zaradczych i profilaktycznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/24446
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Włodarczyk E_Społeczne konsekwencje problemu alkoholowego w Polsce.pdf175.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.