Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24447
Title: Kobiety uzależnione od alkoholu w procesie terapii – bariery i oczekiwania
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: alkohol
uzależnienie od alkoholu
kobieta i alkohol
terapia uzależnienia od alkoholu
Issue Date: 2018
Publisher: Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: M. Piorunek (red.), Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje, tom 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018,s. 267 – 280
Abstract: Wprawdzie uzależnienie od alkoholu kobiet nie stanowi odrębnego typu, ale nieco odmienne od męskiego jest jego powstawanie, rozwój i radzenie sobie z nim. Owa odrębność uzasadnia potrzebę studiów nad problemami alkoholowymi kobiet i ich uwalniania się spod dyktatury alkoholu. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule będzie jeden ze wskazanych powyżej obszarów, nieco różniących się dla kobiet i mężczyzn – proces zdrowienia dokonujący się w toku terapii uzależnień, ze szczególnym akcentem na związane z nim oczekiwania oraz bariery.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24447
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Włodarczyk E_Kobiety uzależnione od alkoholu w procesie terapii - bariery i oczekiwania.pdf295.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.