Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24468
Title: Integracja europejska w programach ukraińskich partii politycznych
Authors: Ksenicz, Igor
Keywords: Ukraina
Partie polityczne
Integracja europejska
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Citation: Unia Europejska w czasach kryzysu. Najważniejsze wyzwania i scenariusze na przyszłość, red. M. Musiał-Karg, Poznań 2014, s. 213-222.
Abstract: Artykuł przedstawia wykorzystanie hasła integracji europejskiej w programach ukraińskich partii politycznych, uwzględniając specyfikę systemu partyjnego oraz deklarowany proeuropejski kurs polityki zagranicznej Ukrainy. Analizie poddano dokumenty programowe pięciu ugrupowań, które w wyborach parlamentarnych 2012 r. przekroczyły próg wyborczy w wyborach proporcjonalnych: Partii Regionów, Ojczyzny, UDARu, Komunistycznej Partii Ukrainy oraz Swobody. Jako wniosek zaproponowano podział ukraińskich partii politycznych ze względu na ich stosunek do integracji europejskiej. Wyróżniono ugrupowania euroentuzjastyczne (Ojczyzna, UDAR), eurosceptyczne (Komunistyczna Partia Ukrainy, Swoboda) i europragmatyczne (Partia Regionów).
Sponsorship: Komisja Europejska (Jean Monnet Programme LLP, projekt "The European Integration Process. The double reunification through the EU Education Policies (1948-2012)")
URI: http://hdl.handle.net/10593/24468
ISBN: 978-83-62907-56-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SKM_C36819032210290.pdfRozdział799.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.