Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24591
Title: Nestorzy nauki Uniwersytetowi
Editors: Przyszczypkowski, Kazimierz
Cytlak, Izabela
Keywords: Uniwersytet Poznański
nestorzy
historia uniwersytetu
mądrość
etyczny wymiar nauki
powinność naukowca
osiągnięcia naukowe
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Przyszczypkowski K., Cytlak I., red.nauk., Nestorzy nauki Uniwersytetowi, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 243.
Series/Report no.: Uniwersytet Poznański 1919–2019;
Abstract: Cóż mogą wnieść do rozwoju nauki czy jej upowszechniania uniwersyteccy nestorzy nauki, którzy formalnie zakończyli już swoją akademicką działalność? Czy mogą jeszcze partycypować w odkryciach naukowych, będąc poza uczelnią? Pytania te wydają się szczególnie zasadne w sytuacji dynamicznego rozwoju nauki, wielogodzinnej pracy w laboratoriach, pracowniach, bibliotece czy archiwach, które wydają się być poza zasięgiem nestorów nauki. Michał Heller „bycie uczonym" postrzega, jako „sposób na życie" ale i jako „pasję". Wpisuje także w obszar powinności profesorów, ale również i nestorów nauki „wymiar etyczny". Nestorzy nauki właśnie dzięki doświadczeniu, mądrości, jak i szacunkowi, który jest im przypisywany, mogą realizować główną ideę uniwersytetu, jaką jest uprawianie nauki, jej upowszechnianie i głoszenie prawdy. W naukę wpisuje się też jej etyczny wymiar, etyczną powinność. Nestorzy nauki mogą w szczególny sposób wpisywać się we współcześnie nieco zapomnianą relację mistrz – uczeń (student), jak i krzewiąc postawę twórczej krytyki wobec własnych osiągnięć naukowych, postrzeganych z perspektywy nowych, młodych odkryć badawczych. W ten sposób nestor nauki, jako „mistrz", mimo swojego wieku, przejawia (lub przejawiać powinien) i prezentuje twórczą wrażliwość krytyczną, wyrażającą się w przesuwaniu horyzontów poznania naukowego.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24591
ISBN: 978-83-232-3402-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UP_Nestorzy Nauki Uniwersytetowi_Seria UP 1919-2019.pdf23.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.