Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24593
Title: Uniwersytet w czasie wojny 1939-1945
Authors: Franz, Maciej
Janicki, Tadeusz
Magowska, Anita
Keywords: Uniwersytet Poznański
University of Poznań
Uniwersytet Ziem Zachodnich
University of the Western Lands
Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu
Reichsuniversität Posen
II wojna światowa
World War II
nauka polska
Polish science
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Franz M., Janicki T., Magowska A., Uniwersytet w czasie wojny 1939-1945, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s.340.
Series/Report no.: Uniwersytet Poznański 1919–2019;
Abstract: Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w czasie drugiej wojny światowej to tragedia zniszczenia polskiej uczelni wyższej w Poznaniu, ale także odrodzenia się jej w Warszawie, jako Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Uniwersytet powstał bez budynków, bez możliwości legalnej działalności, jako jeszcze jeden z przejawów Polskiego Państwa Podziemnego. Ta największa, polska, tajna uczelnia wyższa w czasie ostatniej wojny światowej była dowodem siły i odwagi poznańskiego środowiska naukowego. Podjęto w warunkach okupacji naukę, zajęcia ze studentami, prace badawcze, na przekór wojnie i terrorowi okupanta. Tragicznym fragmentem losów wojennych Uniwersytetu Poznańskiego stało się utworzenie przez hitlerowców Uniwersytetu Rzeszy w Poznaniu. Przejął on majątek, budynki, bibliotekę zlikwidowanej polskiej uczelni, ale okazał się tylko chwilowym epizodem w dziejach Poznania i jego uniwersytetu. W 1945 roku Uniwersytet Poznański odrodził się, ponownie stając się jedną z najważniejszych polskich uczelni wyższych.
The history of the University of Poznań during World War II represents the destruction of Polish university in Poznań as well as its revival in Warsaw as the University of the Western Lands. The University came to be as yet another form of the Polish Underground State. This largest secret Polish university was a demonstration of strength and courage of Poznań's research community. During occupation the faculty worked with students, teaching them and researching all the while resisting war and terror. One of the more tragic points in Poznań University's history was the creation of Reichsuniversität Posen by Nazis. It seized the assets, buildings and the library from the closed Polish university, however it was only a brief episode in the history on Poznań and its university. In 1945 University of Poznań was revived, once again becoming one of the Polish most prestigious universities.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24593
ISBN: 978-83-232-3439-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UP_W czasie wojny 1939-1945 _Seria UP 1919-2019.pdf34.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.