Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24595
Title: Dzieje Uniwersytetu w latach 1945–2019
Editors: Jankowiak, Stanisław
Schramm, Tomasz
Keywords: Uniwersytet Poznański
University of Poznań
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Adam Mickiewicz University
kształcenie uniwersyteckie
higher education
życie studenckie
student's life
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Jankowiak S., Schramm T., red. nauk., Dzieje Uniwersytetu w latach 1945–2019, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s.601.
Series/Report no.: Uniwersytet Poznański 1919–2019;
Abstract: Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, przedstawiane w rozmaitych aspektach, wpisane są w dzieje Polski na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Historycznie czas ten dzieli się na dwa wyraźne okresy przedzielone cezurą roku 1989. Znajdowały one odzwierciedlenie w funkcjonowaniu uczelni, w czym kontekst społeczno-polityczny nieustannie przeplatał się ze spełnianiem zasadniczych zadań uniwersytetu, to znaczy prowadzeniem badań naukowych i działalności dydaktycznej. Ten pierwszy aspekt widoczny jest w rozdzieleniu wspomnianą datą rozdziałów zatytułowanych „Uniwersytet w przestrzeni publicznej". Obecny jest jednak i w pozostałych. Autorzy starali się przedstawić, obok informacji o charakterze kronikarskim, także atmosferę zmieniającego się czasu; niektóre z opracowań mają przy tym charakter pionierski.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24595
ISBN: 978-83-232-3470-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UP_Dzieje Uniwersytetu 1945-2019_Seria UP 1919-2019.pdf11.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.