Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24633
Title: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950–2019
Authors: Jurek, Tomasz
Łuczak, Maciej
Wyszowska, Izabela
Keywords: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
luminarze
tradycje kształcenia
proces dydaktyczny
Uniwersytet Poznański
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Jurek T., Łuczak M., Wyszowska I., Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950–2019, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s.491.
Abstract: Książka jest efektem pracy zespołu autorów z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i przedstawia dzieje tej Uczelni w latach 1950-2019. W rozdziale I przywołano tradycje kształcenia w zakresie wychowania fizycznego na Uniwersytecie Poznańskim (1919-1950), a w następnych częściach ukazano rozwój samodzielnej Uczelni, początkowo Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego, potem Akademii Wychowania Fizycznego. Autorzy odtworzyli kolejne etapy przekształceń organizacyjnych i zarządzania Szkołą, dokonali charakterystyki obiektów dydaktyczno-sportowych, przybliżyli rolę Akademii w środowisku, a także ukazali życie studenckie oraz proces dydaktyczny na poszczególnych wydziałach: Wydziale Wychowania Fizycznego Sportu i Rehabilitacji, Wydziale Turystyki i Rekreacji oraz Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. W ostatniej części znajdują się biogramy luminarzy nauki, którzy kształtowali oblicze badawcze Uczelni. Książka zawiera także niezbędny wstęp i zakończenie w formie podsumowania oraz pożyteczny wykaz nazwisk i streszczenie w języku angielskim. Występują w niej liczne ilustracje, w tym tabele, wykresy i interesujące fotografie, ukazujące wydarzenia, pracowników i studentów, bazę materialną w okresie niemal siedmiu dekad działalności poznańskiej AWF.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24633
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AWF_ Seria UP 1919-2019_.pdf39.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.