Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24661
Title: Security dilemmas of the Baltic region
Other Titles: Dylematy bezpieczeństwa regionu bałtyckiego
Authors: Antczak, Anna
Śliwa, Zdzisław
Keywords: Baltic region
security
Russian Federation
NATO
deterrence
region bałtycki
bezpieczeństwo
Federacja Rosyjska
NATO
odstraszanie
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu
Citation: Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 3, s. 119-134
Abstract: The aim of the paper is to provide an analysis of security in the Baltic region, regarding the decision taken by NATO toward strengthening the security of the Baltic region when facing the threat from the East. It looks deeper into geostrategy as one of the keys to understand the vagaries of security dilemmas in the Baltic area. The article presents a situation analysis from both the Baltic states’ and NATO’s perspectives, having as a background recent actions undertaken by Russia.
Artykuł ma na celu dostarczenie analizy przestrzeni bezpieczeństwa regionu bałtyckiego w świetle decyzji podjętej przez NATO dotyczącej wzmocnienia bezpieczeństwa państw bałtyckich ze względu na niebezpieczeństwo grożące im od Wschodu. Dostarcza analizy sytuacji regionu z geostrategicznego punktu widzenia jako jednego z kluczowych elementów umożliwiających zrozumienie meandrów związanych z bezpieczeństwem regionu bałtyckiego. Artykuł prezentuje analizę sytuacji z obu perspektyw: państw bałtyckich oraz NATO, mając za tło ostatnie zachowania Rosji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24661
DOI: 10.14746/ssp.2018.3.8
ISSN: 1731-7517
Appears in Collections:Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Antczak, Zdzisław Śli wa Security dilemmas of the Baltic region.pdf812.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.