Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24680
Title: The migration policy of Armenia
Other Titles: Polityka migracyjna Armenii
Authors: Gomółka, Krystyna
Keywords: emigration
Armenia
policy
occupational groups
Russian Federation
CIS
emigracja
Armenia
polityka
grupy zawodowe
Federacja Rosyjska
WNP
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 57-70.
Abstract: The aim of this study is to describe the legal bases of the migration policy of Armenia and its practical implementation in 1995-2013. The author examined the international and national documents that provide the legal bases of Armenia’s migration policy, as well as the balance between departures and arrivals in the period 1995-2013, Armenian citizens’ reasons for emigrating and the occupations of emigrants. The study was based on the following research methods: content, system and quantitative analysis. The results of the analyses performed indicate that the objectives of Armenia’s migration policy were not completely fulfilled. Between 1995 and 2013, the number of emigrants declined, but Armenia’s overall migration balance was negative. The majority of those leaving the country went to Russia, followed by the other states of the CIS.
Celem pracy jest charakterystyka podstaw prawnych polityki migracyjnej Armenii oraz jej praktycznej realizacji w latach 1995-2013. Autorka badała dokumenty międzynarodowe i krajowe tworzące podstawy prawne polityki migracyjnej Armenii, bilans wyjazdów i przyjazdów w latach 1995-2013, powody emigracji obywateli Armenii, grupy zawodowe emigrantów. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: analizę treści, systemową, ilościową. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że dokumenty polityki migracyjnej nie były realizowane w pełni. W latach 1995-2013 liczba emigrantów spadała, jednak bilans migracyjny był dla Armenii ujemny. Wyjeżdżający najczęściej udawali się do Rosji, a następnie do państw WNP
URI: http://hdl.handle.net/10593/24680
DOI: 10.14746/pp.2018.23.3.4
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krystyna GOMÓŁKA The migration policy of Armenia.pdf403.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.