Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24686
Title: The relationship between position on an electoral list and chances of winning a seat in a representative body; experiences from the 2015 Sejm election in Poland
Other Titles: Miejsce na liście wyborczej a uzyskanie mandatu w organie przedstawicielskim. Doświadczenia wyborów do Sejmu RP z 2015 roku
Authors: Rachwał, Marcin
Keywords: Elections
electoral system
electoral formula
Polish Parliament
seat-winning places
wybory
system wyborczy
formuła wyborcza
Sejm RP
miejsca mandatowe
Issue Date: 2018
Publisher: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Citation: Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3, s. 135-143.
Abstract: This paper examines the relationship between the candidate’s position on an electoral list and the feasibility of winning a seat in the Sejm (the lower chamber of the Polish parliament). This research hypothesizes that winning a seat strongly depends on the candidate having a top position on the electoral list. This hypothesis is verified vis-à-vis the results of the 2015 election to the Sejm. The study confirmed the initial assumption, since it was found that nearly 82% of the seats were taken by the candidates from the so-called “seat-winning places,” namely the top places on the lists of candidates (the number of these places equals the number of seats taken by a given party in a given constituency).
Zagadnieniem badawczym przybliżonym w niniejszym artykule jest kwestia zależności między miejscem zajmowanym przez kandydata na liście wyborczej a możliwością uzyskania mandatu w Sejmie RP. Hipotezą badawczą było założenie, iż uzyskanie mandatu posła jest w znacznej mierze uzależnione od zajmowania miejsca na początku listy wyborczej. Weryfikacja przyjętej hipotezy nastąpiła na podstawie wyników wyborów do Sejmu RP z 2015 roku. Przeprowadzone badania potwierdziły słuszność wyjściowego założenia, gdyż okazało się, iż niemal 82% mandatów zdobyły osoby z „miejsc mandatowych”, a zatem z miejsc otwierających listy kandydatów (liczba tych miejsc jest równa liczbie mandatów zdobytych przez komitet w danym okręgu wyborczym).
URI: http://hdl.handle.net/10593/24686
DOI: 10.14746/pp.2018.23.3.10
ISSN: 1426-8876
Appears in Collections:Przegląd Politologiczny, 2018, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marcin RACHWAŁ The relationship between position on an electoral list and chances.pdf406.18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.