Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24882
Title: Marka artystyczna jako fenomen społeczny. Tworzenie, zróżnicowanie i role marek artystycznych we współczesnej Polsce
Other Titles: Artistic brand as a social phenomenon. Creation, diversification and roles of artistic brands in contemporary Poland
Authors: Szymańska-Palaczyk, Agnieszka
Advisor: Krajewski, Marek. Promotor
Keywords: marka artystyczna
sztuka współczesna
socjologia sztuki
świat sztuki
artistic brand
contemporary art
sociology of art
art world
Issue Date: 2019
Abstract: Podstawowym celem pracy jest zrekonstruowanie sposobów powstawania i funkcjonowania marek artystycznych w dwóch sferach życia społecznego: w świecie sztuki i w otoczeniu świata sztuki. Marką artystyczną może być zarówno osoba (artysta, kurator, krytyk, galerzysta, kolekcjoner) jaki i instytucja (muzeum, galeria, targi sztuki), które spełniają kryteria bycia silną marką: (1) są szeroko rozpoznawalne, (2) osiągają znaczące wyniki finansowe, (3) posiadają lojalnych odbiorców, (4) zajmują znaczące miejsce w obiegu symbolicznym sztuki. Marki artystyczne wyróżniają się na tle konkurencji w jednej lub więcej spośród wyżej wymienionych kategorii. Efektem pracy jest analiza obecności marek artystycznych we współczesnej Polsce. Zrekonstruowane zostały mechanizmy sprawiające, że artysta lub instytucja staje się marką przy szczególnym zwróceniu uwagi na punkty zwrotne w tego typu karierach, punkty węzłowe procesów konstruowania marek (a więc miejsca, gdzie przeplatają się losy kilku osób lub instytucji) oraz momenty, w których jasne staje się, w którym z istniejących obiegów cyrkulacji sztuki dany artysta lub instytucja będzie funkcjonować (w świecie sztuki czy otoczeniu świata sztuki).
The basic objective of my thesis is to reconstruct the methods of creation and functioning of artistic brands in two zones of social life: in the art world and in the surroundings of the art world. Both a person (artist, curator, critic, art gallery owner, collector) and an institution (museum, gallery, art trade fair), which meet the following criteria of being a strong brand, may constitute the artistic brand: (1) are broadly recognizable, (2) achieve substantial financial results, (3) have loyal recipients, (4) have a well-grounded position in symbolic art circuit. Artistic brands are distinguished against the background of the competition in one or more of the aforementioned categories. The thesis is aimed at carrying out in-depth analysis of the presence of artistic brands in contemporary Poland. Mechanisms which make the artist or the institution become a brand with particular emphasis on turning points in such careers, node points of brand construction processes (thus places, where the fates of a few persons or institutions intertwine) and moments when it becomes clear in which of the existing art circuits a given artist or institution will function (in the art world or the surroundings of the art world) are to be reconstructed.
Description: Wydział Nauk Społecznych
URI: http://hdl.handle.net/10593/24882
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska - ASzymańska-Palaczyk.pdf
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.