Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24903
Title: Nowy paradygmat rozwoju lokalnego i regionalnego dla Polski i Niemiec
Authors: Balcerek-Kosiarz, Marta
Keywords: Samorząd terytorialny, samorząd gminny w Polsce, samorząd gminny w Niemczech, koszty transakcyjne wykonywania zadań publicznych, formy organizacyjno-prawne wykonywania zadań publicznych, multi-level governance
Issue Date: 6-Sep-2018
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Abstract: Nowy paradygmat rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce i Niemczech to monografia poświęcona poszukiwaniu rozwiązania dla problemu wspólnego dla polskich i niemieckich jednostek samorządu terytorialnego, jakim jest podniesienie konkurencyjności ich obszaru dla nowych inwestorów oraz mieszkańców. Głównym celem było przedstawienie sposobu, w jaki można oddolnie budować konkurencyjność regionów. Jako podstawę konkrencyjności regionów utworzono nowy paradygmat rozwoju lokalnego dla samorządu gminnego w Polsce i Niemczech, oparty na podniesieniu jakości wykonywanych zadań publicznych, przez wprowadzenie do zarządzania formami organizacyjno-prawnymi teorii kosztów transakcyjnych. Na jego kanwie stworzono nowy paradygmat rozwoju regionalnego oparty na współpracy samorządu terytorialnego z publicznoprawnymi izbami przemysłowo-handlowymi.
Sponsorship: Książa została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/HS5/01705
URI: http://hdl.handle.net/10593/24903
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNPiDz)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowy paradygmat rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce i Niemczech.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.