Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24905
Title: Dwie drogi, dwa ruchy i zdrada – ukraińskie narracje o rewolucji na granicie i Ludowym Ruchu Ukrainy
Authors: Jędraszczyk, Katarzyna
Keywords: Ukraine
People's Movement of Ukraine
Rukh
student protests
revolution
transformation
Ukraina
Ludowy Ruch Ukrainy
Ruch
protesty studenckie
rewolucja
transformacja
Issue Date: 2019
Publisher: Instytut Kultury Europejskiej Uniswersytetu im. Adama Mickiewicza
Citation: STUDIA EUROPAEA GNESNENSIA vol. 19, 2019, p. 321-341.
Abstract: The article analyzes the Ukrainian narrative concerning the role of student protests in Ukraine in October 1990. This narrative competes with much wider knowledge about the so-called Rukh (People's Movement of Ukraine, Narodnyi Rukh Ukrajiny)and its leaders for the independence of Ukraine. Memory about the so-called the revolution on the granite is passed on by the participants of those events. Thanks to the inclusive narrative, also moderated by the state, the alternative representation of the past and historiography has no potential for a conflict of memory, it is only a different interpretation approach, agonizing about the possible way of developing Ukrainian democracy in the option of winning the key postulate of protesters (early elections in 1991). W artykule podjęto analizę ukraińskiej narracji dotyczącej roli studenckich protestów na Ukrainie w październiku 1990 roku. Konkuruje ona ze znacznie powszechniejszą wiedzą o działaniach tzw. Ruchu (Ludowego Ruchy Ukrainy) i jej liderów na rzecz niepodległości Ukrainy. Pamięć o tzw. rewolucji na granicie jest przekazywana przez uczestników tamtych wydarzeń. Dzięki narracji włączającej, moderowanej także przez państwo, alternatywna reprezentacja przeszłości i historiografii nie ma potencjału konfliktu pamięci, stanowi jedynie inne ujęcie interpretacyjne, dywagację na temat możliwej drogi rozwoju ukraińskiej demokracji w wariancie realizacji kluczowego postulatu protestujących - przedterminowych wyborów w 1991 roku.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24905
ISSN: 2082-5951
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dwie drogi dwa nurty i zdrada_ukraińskie_narracje_o rewolucji na grancie_i Ludowym Ruchu Ukrainy.pdf113.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.