Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/24966
Title: Dobrani... Miary, skala i konsekwencje (nie)dopasowań na polskim rynku pracy
Authors: Jeran, Agnieszka
Keywords: rynek pracy
doradztwo zawodowe
kapitał ludzki
artyści i twórcy
losy absolwentów
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe WNS UAM
Abstract: (Nie)dopasowanie opisuje statycznie i dynamicznie styk między edukacją i gospodarką, ale też osobowością i zawodem lub pracą czy jednostką i organizacją. Osadzenie w myśleniu funkcjonalnym wikła rozważania w diagnozy postrzegające stan dopasowania jako pożądany. Koncepcja dopasowania osadzona jest więc w instrumentalnym ujmowaniu kształcenia, w którym spójność pomiędzy systemami edukacyjnym i gospodarczym jest czynnikiem sprzyjający sprawności gospodarczej i rozwojowi. Z perspektywy jednostkowej jest to kwestia trafności wyboru kierunku i poziomu kształcenia, mierzonej jakością zatrudnienia i satysfakcją. W książce dopasowanie analizowane jest z obu wskazanych perspektyw – opisano sytuację na polskim rynku pracy w kontekście miar dopasowania i sytuacji grup pracowników o różnym poziomie dopasowania, ale także poddano analizie ścieżki prowadzące do uzyskiwania dopasowania i doświadczeń wybranej grupy zawodowej jaką stanowią artyści i twórcy.
URI: http://hdl.handle.net/10593/24966
ISBN: 978-83-64902-68-0
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jeran_Dobrani_Repozytorium.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons