Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/2497
Title: Identyfikacja parametrów podwójnej przepuszczalności hydraulicznej utworów wodonośnych
Other Titles: Identifying the parameters of dual-permeability geological formations
Authors: Wolny, Filip
Advisor: Marciniak, Marek. Promotor
Kaczmarek, Mariusz. Promotor
Keywords: Podwójna przepuszczalność hydrauliczna
Dual-permeability
Metoda PARAMEX
PARAMEX method
Issue Date: 16-May-2012
Abstract: W trakcie wykonywania testu PARAMEX w terenie zaobserwowano przypadki występowania dwudzielnych krzywych ruchu zwierciadła wody. Opis geologiczny badanych utworów wodonośnych świadczył o istnieniu w ich obrębie podwójnej przepuszczalności hydraulicznej. W pracy przeanalizowano możliwości identyfikacji parametrów tych utworów na podstawie testu PARAMEX. W tym celu skonstruowano model laboratoryjny testu PARAMEX umożliwiający rejestrowanie dwudzielnych krzywych wzniosu wody i opracowano odpowiedni model matematyczny przepływu wody. Obliczano zgodność zarejestrowanych doświadczalnie krzywych wzniosu wody z krzywymi teoretycznymi uzyskanymi na podstawie modelu matematycznego. Ponadto na podstawie krzywej doświadczalnej obliczano zestaw dwóch wartości współczynnika filtracji wykorzystując procedury optymalizacyjne. Wartości obliczone porównywano z wartościami ustalonymi metodą stałogradientową. Przeprowadzone eksperymenty i obliczenia pozwoliły pozytywie ocenić przydatność modelu matematycznego do identyfikacji parametrów podwójnej przepuszczalności hydraulicznej na podstawie testu PARAMEX.
During some PARAMEX field tests bi-exponential rate-of-rise curves have been observed. Based on the location of the screened zone of the analyzed piezometers, it was assumed that these curves are related to dual-permeability geological formations. The possibility to identify the parameters of these formations using a PARAMEX test has been analyzed. A laboratory model simulating a PARAMEX test in a dual-permeability formation was constructed and an appropriate mathematical model of water flow was created. This model allowed interpreting the laboratory tests in two ways: 1) for each test, a theoretical rate-of rise curve was generated based on the previously determined hydraulic conductivities of the analyzed formations. The theoretical curve was compared to the experimentally-registered one 2) a pair of hydraulic conductivity values was calculated based on the experimentally registered bi-exponential curve. This activity was preformed with the use of optimization techniques. The obtained values of hydraulic conductivity were compared to the values determined during constant head permeability tests. The mathematical model proved to be adequate for identifying the parameters of dual-permeability based on a PARAMEX test.
Description: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych: Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
URI: http://hdl.handle.net/10593/2497
Appears in Collections:Doktoraty (WNGiG)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filip Wolny - praca doktorska.pdf
  Restricted Access
25.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.