Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25018
Title: Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne
Authors: Mateja-Jaworska, Bogumiła
Zawodna-Stephan, Marta
Keywords: życie codzienne
codzienność
socjologia życia codziennego
historia życia codziennego
antropologia życia codziennego
badania nad codziennością
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Mateja-Jaworska B., Zawodna-Stephan M., Badania życia codziennego w Polsce. Rozmawy (nie)codzienne. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 182.
Description: Książka powstała w ramach projektu „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym”, którego jednym z celów było zrekonstruowanie tradycji polskich studiów nad codziennością. W latach 2015-2016 zespół badawczy przeprowadził trzydzieści rozmów z ekspertami z tej dziedziny: socjologami, historykami, antropologami, a także redaktorami czasopism naukowych i archiwistami. Analiza ich wypowiedzi pozwoliła na zarysowanie inspiracji teoretycznych i zwięzłe przedstawienie losów socjologii codzienności, historii codzienności oraz antropologii codzienności i współczesności w Polsce. Przywołując, w formie autoryzowanych cytatów z wywiadów, słowa ekspertów, w książce rozważane są również sposoby definiowania codzienności, podejmowane tematy, stosowane metody badawcze oraz poglądy na temat instytucjonalizacji studiów nad codziennością w naszym kraju. Publikację kończy pytanie o przyszłość tego rodzaju refleksji w Polsce, czemu towarzyszy zaprezentowanie korzyści z prowadzenia badań w tym zakresie i barier, które przed nimi stoją.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25018
ISBN: 978-83-232-3514-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mateja_Jaworska_Zawodna_Stephan_Badanie_Zycia_2019_MT_druk_internet.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.