Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25020
Title: Życie codzienne (w) Archiwum
Editors: Zawodna-Stephan, Marta
Keywords: Archiwum Badań nad Życiem Codziennym
archiwum
codzienność
życie codzienne
badania nad codziennością
badania nad życiem codziennym
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zawodna-Stephan M., red.,Życie codzienne (w) Archiwum. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019, s. 331
Description: Książka jest efektem projektu „Archiwum Badań nad Życiem Codziennym”, w ramach którego powstało internetowe archiwum gromadzące materiały z badań poświęconych życiu codziennemu w Polsce w ostatnich stu latach. Publikacja stanowi zapis tego, co było najważniejsze dla przedsięwzięcia: refleksję nad codziennością, nad tworzeniem archiwum i nad sposobami korzystania z niego. W pierwszej części opisano, w jaki sposób doszło do pojawienia się badań and codziennością w naszym kraju, jak rozwijały się one od PRL-u, jaki jest dzisiaj ich status oraz jaka może być ich przyszłość. W drugiej części przedstawiono, jak powstało i jak funkcjonuje ABnŻC oraz jakich informacji o polskich badaniach codzienności dostarcza już dzisiaj to ciągle powiększające się archiwum. Trzecia część prezentuje różne sposoby korzystania z Archiwum na podstawie umieszczonych tam materiałów, np. przedstawiających tematykę relacji między ludźmi a zwierzętami, czy emocji opisanych w pamiętnikach mieszkańców Ziem Zachodnich.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25020
ISBN: 978-83-232-3515-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNUAM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zawodna_Zycie_codzienne_2019_MT_druk_pop1_26_9_2019_internet.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.