Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/25204
Title: Pprównanie dwóch algorytmów identyfikacji strumieni meteoroidowych
Authors: Jopek, Tadeusz J.
Keywords: meteoroidy
analiza skupień
strumienie meteoroidów
metoda pojedynczego przyłaczania
metoda Sekaniny
Issue Date: 1989
Publisher: Obserwatorium Astronomiczne UAM
Citation: jopek, T.J., 1989, Rap.Tech. Nr 7/CPB.01.11
Series/Report no.: ;7
Abstract: Porównano dwie metody analizy skupień w próbie 1932 orbit meteoroidów fotograficznych. Wykonane badania ukazują istotne trudności związane z wyszukiwaniem strumieni meteoroidowych. Zastosowano algorytm pojedynczego linkowania oraz iteracyjną metodę Sekaniny. Zidentyfikowano 65 strumieni, połowa z nich nie wymaga dalszych zabiegów. Jednak w pozostałych przypadkach uzyskane tymi metodami rezultaty niekiedy istotnie się różnią. Algorytm Sekaniny działa bardziej selektywnie, daje strumienie o mniejszej liczbie członków, bardziej zwarte. Jednak ze względu na konieczność iterowania, obliczania orbity średniej, rezultaty uzyskane metodą Sekaniny mogą być nieoczekiwane. W tym kontekście algorytm pojedynczego linkowania, jako bezpieczny, jest bardziej godnym polecenia.
Sponsorship: Pracę wykonano w ramach grantu CPBP 01.11.
URI: http://hdl.handle.net/10593/25204
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1989CPB.01.11.Rap7.pdf945.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons