Materiały nieopublikowane (WF)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Pprównanie dwóch algorytmów identyfikacji strumieni meteoroidowych
  (Obserwatorium Astronomiczne UAM, 1989) Jopek, Tadeusz J.
  Porównano dwie metody analizy skupień w próbie 1932 orbit meteoroidów fotograficznych. Wykonane badania ukazują istotne trudności związane z wyszukiwaniem strumieni meteoroidowych. Zastosowano algorytm pojedynczego linkowania oraz iteracyjną metodę Sekaniny. Zidentyfikowano 65 strumieni, połowa z nich nie wymaga dalszych zabiegów. Jednak w pozostałych przypadkach uzyskane tymi metodami rezultaty niekiedy istotnie się różnią. Algorytm Sekaniny działa bardziej selektywnie, daje strumienie o mniejszej liczbie członków, bardziej zwarte. Jednak ze względu na konieczność iterowania, obliczania orbity średniej, rezultaty uzyskane metodą Sekaniny mogą być nieoczekiwane. W tym kontekście algorytm pojedynczego linkowania, jako bezpieczny, jest bardziej godnym polecenia.
 • Item
  Świat fizyki a rzeczywistość
  (2012-06-18T07:17:34Z) Matuszewski, Roman
  Ogólnie biorąc książka dotyczy stosunku wiedzy przyrodniczej do rzeczywistości. Podejmuję w niej podstawowe problemy teorii poznania i poznawania, z perspektywy fizyka. Nie jest to książka wyłącznie dla fizyków czy filozofów. Podobno dobrze się czyta. Poza tym nie ma w niej prawie wcale wzorów matematycznych (choć matematyczna strona fizyki jest w niej zawarta implicite). *** Całą treść książki przenika zagadnienie stosunku świata fizyki do rzeczywistości niezależnej, podejmowane z wewnętrznej perspektywy fizyka, konstytuujące swoistą meta-fizykę. Przy czy można tu dodatkowo wskazać pewne problemy szczególne, istotne z punku widzenia tego zagadnienia. Są to między innymi: - podstawy specyficznej teorii poznania, budowane wokół Einsteinowskiego pytania: "jak można zrozumieć (pewną przynajmniej) zrozumiałość świata?", - szkic teorii natury naszych władz poznawczych w ich odniesieniach do rzeczywistości; eksponuję tu wagę specyficznej intuicji w poznaniu, ale nie tylko, - analizy wybranych zagadnień z fizyki, przeprowadzone w warstwie pojęciowej, bez istotnego zaangażowania matematyki, które w świetle wcześniejszych rozważań teoriopoznawczych zdają się prowadzić do istotnego pogłębienia interpretacyjnego pewnych wyników naszej codziennej, "prostomyślnej" fizyki, - na koniec formułuję pewną interpretację mechaniki kwantowej, która, jak się okazało, zdaje się korespondować z intuicjami takich fizyków, jak na przykład Niels Bohr czy Richard Feynman.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego